Start » Hundekonkurranser – moro med vår beste venn

Hundekonkurranser – moro med vår beste venn

Vi liker å kalle hunden for menneskets beste venn, og med det mener vi at hundene våre en lojale kjæledyr som også kan holde et ekstra øye med oss og for eksempel hjemmene våre. Men i våre dager glemmer vi ofte at vi skal ikke mer enn ca. 100 år tilbake i tid for å finne en tid da disse fantastiske kjæledyrene våre var veldig viktige nyttedyr. Dette er en av grunnene til at mange av hunderasene vi har i dag ble avlet frem i utgangspunktet, for å kunne utføre en bestemt oppgave på best mulig måte. I dag har mange av disse arbeidsoppgavene gått over i hundekonkurranser.

Hundekonkurranser har overtatt

Hundekonkurranser skaper bånd som tidligere skjedde ‘automatisk’ siden grunnene til at vi har hunder i stor grad er endret. Hundekonkurranser har som sagt tatt over for mer alvorlige arbeidsoppgaver, men er samtidig viktige aktiviteter for både mennesker og hunder. Og selv om vi fortsatt bruker hunder til jaHundekonkurranser som Agility er populærtkt, assistering av blinde, i politiet og forsvaret, så er det ingen tvil om at de fleste av oss har hunder av andre grunner enn å få hjelp til daglige oppgaver. Men, ved å delta i hundekonkurranser kan både hunder og eiere knytte de sterke båndene som pleide å komme gjennom arbeid. Mange vil også hevde at hundekonkurranser har store terapeutiske og helsemessige fordeler for både eier og dyr. I tillegg så blande konkurranser lek og instinkter.

Innenfor hundekonkurranser, eller hundesport som er et vanlig samlebegrep, finnes det veldig mange ulike aktiviteter. Noen tar de tradisjonelle arbeidsoppgavene til hundene og plasserer dem i konkurransesammenheng, som for eksempel hundekjøring og en rekke varianter der hundenes jaktinstinkt blir brukt, mens andre hundekonkurranser er mer basert i lek. Noen eksempler på det siste er flyball, agility, og hundefrisbee. Men uansett hvilken konkurranseform det gjelder så kan man argumenter for at det både finnes elementer/spor av gamle arbeidsoppgaver og lek i de fleste hundekonkurranser.